ZAP-FOUNDATION’s Zambia Allocation Program is in maart 2008 opgericht door Josien Dudok van Heel. ZAP is geregistreerd in Nederland en heeft de ANBI status. ZAP is ook in Zambia als NGO geregistreerd. ZAP is actief in één van de armste gebieden in Zambia: Kaindu, district Mumbwa. ZAP richt zich op educatie in de breedste zin des woords en op gezondheidszorg.
Voor meer informatie zie www.zap-foundation.com.
Ook via Facebook kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

LAGERE SCHOOL
In 2015 is de bouw van de lagere school in Nkulamaziba afgerond. Daarmee zijn 8 lerarenhuizen en 5 klaslokalen gerealiseerd. Er is bij de school een groentetuin en een sportveld aangelegd. Ook is er gestart met een pré-school om de kinderen vast te laten wennen om dagelijks naar school te komen. Er gaan nu 700 kinderen naar deze lagere school. 

MIDDELBARE SCHOOL
In februari 2015 is ZAP begonnen met de bouw van de Middelbare School in Nkulamaziba. De bouw van de school verloopt volgens schema. Tussen februari 2015 en december 2018 is gerealiseerd: bouw van 9 leraren huizen; bouw van 6 klaslokalen en het scheikunde blok bestaande uit 2 lokalen, 2 strong rooms voor boeken en 2 strong rooms voor chemicaliën.? De school moet ook voldoen aan de eisen van het Ministerie van Gezondheid; dit betekent dat er 10 wc’s voor de jongens en 12 voor de meisjes  gebouwd moeten worden. Eind van dit jaar zullen er 8 voor de jongens gebouwd zijn en 6 voor de meisjes. In 2019 worden de andere wc’s gerealiseerd.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=RWft_ld4jVQ{/youtube}

Video nieuwsbrief maart 2018

KOSTSCHOOL
In 2018 is ook begonnen met de bouw van de kostschool. Het is voor veel kinderen te ver om elke dag naar school te lopen en voor de meisjes te gevaarlijk. Daarom is er besloten om eerst de dormitorie voor de meisjes te bouwen. Dit sluit ook geheel aan bij het programma om de meisjes op school te houden. De community heeft het heft in eigen hand genomen en is begonnen met het maken van stenen en zij hebben de fundering  voor de eerste dormitrie gegraven. Met hun inzet en een financiële bijdrage van het Ministerie komen ze een eind maar het zal niet genoeg zijn om alle kosten te dekken.

PLANNEN 2019
In 2019 is het plan om 2 leraren-huizen en 3 klaslokalen te bouwen en meerdere wc’s.

Totale begroting is € 155.455,-. Dit is voor alle bouwmaterialen, transport en salarissen voor de ZAP-werkers. Zo zijn de transportkosten € 16.500,-. Het is n.l. 7 á 8 uur rijden voor de vrachtauto om er te komen. 28 Fulltime ZAP-werkers salarissen voor 2019 kosten € 50.400,-.

OVERIGE PROJECTEN ZAP
Elk jaar is ZAP in staat om 8 tot 10 werknemers naar een opleiding te sturen waar zij het diploma professioneel bouwvakker kunnen behalen. Het diploma en hun jarenlange werkervaring bij ZAP geeft hun een goede kans op een baan binnen de bouwsector. Dit project bedraagt € 12.500,- per jaar.

ZAP heeft een programma om de meisjes op school te houden, om daarmee tegen te gaan dat ze vroegtijdig de school verlaten om uitgehuwelijkt te worden. Na een wat lastige start is het nu een succesvol programma. ZAP ondersteunt 100 meisjes en in 2018 zijn er maar 2 die toch de school hebben verlaten. Jaarlijks benodigd budget a € 15.000,-

De Kliniek
Vlak bij de school is een kliniek. In 2019 gaat ZAP bij deze kliniek een Mother Waiting Shelter met buitenkeuken en wc’s bouwen. De hoogzwangere vrouwen moeten velen kilometers lopen naar de kliniek en zitten dan soms nog enige dagen buiten te wachten voordat zij bevallen. ?Ook heeft het Ministerie van Gezondheidszorg aangegeven dat de vrouwen 1 nacht na de bevalling moeten blijven voor controle. 

De donatie van het Jacoba van Wassenaer Fonds wordt gebruikt voor de bouw van de Middelbare School.

In 2015 heeft ZAP een donatie van EUR.3000,- van Unesco ontvangen, deze donatie is toen ook voor de bouw gebruikt.

Contact: info@zap-foundation.com

Meer informatie:
www.zap-foundation.com
https://www.facebook.com/pg/ZAP-foundation-452895041561010