Tweega Medica zendt tropenartsen uit naar plattelandsziekenhuizen in Oostelijk Afrika waar grote tekorten aan artsen zijn. Hun speerpunt is kennisoverdracht. Hun tropenartsen geven onderwijs en trainingen, werken in de kliniek, bieden praktische hulp en leiden projecten, vaak met een focus op moeder- en kindzorg.

Dankwoord van tropenarts Nathan Beijneveld die door het JVWF werd gesteund in zijn missie om o.a. ondervoeding van kinderen tegen te gaan:

Nathan Beijneveld (tropenarts) is vanaf 1 april dit jaar uitgezonden naar Shirati Hospital in Tanzania. Voor deze uitzending is de Jacoba van Wassenaer Stichting onze funding partner. We ze zijn de Jacoba van Wassenaer stichting heel dankbaar voor hun fantastische steun. Hieronder vertelt Nathan:

“Precies een jaar geleden kwam ik aan in Shirati. Eerst werkte ik als AIGT (tropenarts) in opleiding, later als afgestudeerd tropenarts. In het begin roteerde ik over alle afdelingen, nu ben ik de vaste dokter op de kinderafdeling. Het leuke is dat ik hierdoor de verpleegkundigen van de afdeling steeds beter leer kennen, en zij mij. Een paar weken terug zijn we met z’n allen bijeengekomen om te bespreken hoe we de zorg kunnen verbeteren. Terwijl we op een vrijdagmiddag ons onder een grote mangoboom nestelden naast de kinderafdeling, probeerde ik de vergadering zo goed mogelijk in het Swahili te leiden.

Er zijn allerlei goede ideeën uitgekomen en het bleek dat er veel overeenkomsten zaten tussen mijn ergernissen en die van de nurses. We hadden onder andere opgemerkt dat kinderen niet altijd goed in kaart worden gebracht bij binnenkomst door de dokter op de poli. En er dus hele zieke kinderen op de afdeling terechtkomen zonder dat adequaat controles zijn gedaan, een verkeerde of incomplete behandeling is ingezet en er geen infuus is geprikt. Helaas hebben we maar één zuurstofmachine op de afdeling, terwijl vaak genoeg meerdere kinderen tegelijk zuurstof nodig hebben.

Zo hebben we samen een lijst opgesteld met zaken die we gaan bespreken met de medisch directeur van het ziekenhuis. Dit alles onder het genot van de hier zo geliefde koude frisdrank en een plakje zelfgemaakt bananenbrood.

Ondervoede kinderen blijven onverminderd vaak binnenkomen op de afdeling. We zijn de afgelopen maanden gezegend geweest met een lading F75, F100 en Plumpynut van de overheid: allemaal melk- of pindaproducten die nodig zijn om ondervoede kinderen weer bij te voeden. Dat is niet standaard, want daarvoor hadden we zeker een jaar lang geen enkel product binnengekregen. Dat is ook de reden geweest om Shirati Peanut Project op te zetten. Met het doel om deze producten zelf te produceren op het ziekenhuisterrein, want we kunnen er niet van uitgaan dat deze leveringen altijd door zullen gaan.

We zien dat de kinderen met deze producten ongelooflijk snel kunnen herstellen! Soms zijn ze binnen een week een kilo aangekomen. Dit laat alleen maar zien hoe belangrijk het is om deze producten ten allen tijde beschikbaar te hebben in het ziekenhuis.

We hebben een producent in Mwanza (de grote stad in de buurt) gelokaliseerd die een industriële elektrische pindamaler voor ons gaat maken. Dus de eerste stappen worden gezet! Ook proberen we de logistiek van het bijvoeden van de kinderen te optimaliseren. Ondervoede kinderen moeten elke twee uur gevoed worden dus dat vergt enige motivatie en kunde van zowel de verpleegkundigen als de moeder. Omdat in de nacht de verpleegkundige meestal alleen is op een afdeling met zo’n 30 kinderen, is hij of zij vaak druk en proberen we de moeders verantwoordelijk te maken voor het bijvoeden. Elk kind heeft een bijvoedingsschema waar moeders een vinkje kunnen zetten als ze een portie hebben gemaakte die gegeven hebben.

Deze week trof ik op een ochtend twee lijsten zonder vinkjes aan. Nu bleek dat beide moeders niet konden lezen, maar ook niet konden klok kijken… Hier moeten we nog iets op verzinnen, maar met dit gemotiveerde team twijfel ik er niet aan dat we een goede oplossing gaan vinden.”

Tweega Medica blijft zich van harte inzetten om de gezondheidszorg voor arme mensen op het platteland van Oostelijk Afrika te helpen verbeteren. Malawi en Tanzania hebben enorm kwetsbare gezondheidszorgsystemen en  juist ten tijde van de huidige COVID-19-pandemie is extra hulp geboden om te zorgen dat er continuïteit van zorg blijft. Er moet geïmproviseerd worden, nieuwe protocollen en behandelrichtlijnen moeten worden (door)ontwikkeld en het personeel wordt getraind in de nieuwste inzichten. Deze werkzaamheden zijn bovenop de lopende zorg gekomen. De Tweega artsen leveren prestaties van onschatbare waarde. We zijn heel trots op onze artsenkoppels!

Een uitzending van een Tweega arts kost natuurlijk geld. Afhankelijk van de bijdragen van het ziekenhuis kost dit circa 70.000 euro voor 2 jaar. Hierin zijn inbegrepen de vliegtickets, de taalcursus, onkostenvergoedingen, verzekeringen ZW/WAO, pensioen-, ziektekosten-, ongevallen- en een medische aansprakelijkheidsverzekering.

Tweega Medica is voor een groot deel afhankelijk van particuliere giften en donaties. Dankzij u kunnen onze tropenartsen en hun partners werken aan het verbeteren van de gezondheidszorg op het platteland van Oostelijk Afrika, in die ziekenhuizen waar chronisch te weinig zorgcapaciteit is en hoge nood bestaat. Daar waar vaak met relatief eenvoudige middelen en een goed getrainde arts dag in dag uit levens gered kunnen worden. 

We hopen nog lang door te kunnen gaan met het uitzenden van tropenartsen en goed getrainde mensen en we hebben uw hulp daar hard bij nodig. Uw steun wordt zeer gewaardeerd!

Met hartelijke groet van het bestuur,

Christian van Rij, Lennard Hiltermann, Cees Rustenhoven, Meta Feith, Jonas Rosenstok en Floor Peters”

www.tweegamedica.com