Stichting

De stichting

Het Jacoba van Wassenaer Fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden en aan de familie van Wassenaer gerelateerde goede doelen. Het in een ANBI-stichting ondergebrachte fonds werd opgericht door de naamgeefster, Jacoba Cornelia barones van Wassenaer (1918–2004).
Naast een actueel overzicht van projecten die op dit moment ondersteund worden, vindt u op deze site nadere informatie over het bestuur, de doeleinden en het beleidsplan van de stichting.
Het Jacoba van Wassenaer Fonds is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status betekent onder meer dat giften aan het fonds geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Over ons

Wat doet de stichting?

Doelstelling

Het Jacoba van Wassenaer Fonds heeft twee doelstellingen:

1) Het bieden van financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden.

2) Het ondersteunen van aan de familie van Wassenaer gerelateerde goede doelen, zoals o.a. van de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Van Wassenaer Festival en Concours en de Familiestichting van Wassenaer.

Beleidsplan

Het Jacoba van Wassenaer Fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden via Nederlandse steunstichtingen zonder overhead.
Van de beschikbare gelden wordt circa tweederde deel besteed aan de eerstgenoemde projecten, en circa eenderde aan andere projectenen.
Het vermogen van het fonds wordt bij voorkeur belegd in onroerende zaken (welvaartsvast). Van de opbrengsten wordt 90% aan de bovengenoemde stichtingen uitgekeerd, na aftrek van de kosten van het vermogensbeheer.
De bestuurders van het Fonds ontvangen geen vergoedingen. Download hier het Beleidsplan 2017-2021 (PDF).

.

Aanvragen

Voor projecten die in het afgelopen jaar subsidie ontvangen hebben is het mogelijk om vóór 1 mei een hernieuwde aanvraag in te dienen, via het email adres van de Stichting: info@jvwf.nl.

Het Fonds beschikt reeds over voldoende projecten die het ondersteunt. Alleen voor projecten die eerder subsidie ontvangen hebben is het mogelijk om een hernieuwde aanvraag in te dienen, via het email adres van de Stichting: info@jvwf.nl.

.

Financiële verantwoording

Verkorte balans en resultatenrekening: download 2023.

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds bestaat uit:

Mr Diederik C. baron van Wassenaer, voorzitter
Alexander D.L. Crommelin, penningmeester
Drs Michaela H. barones van Wassenaer
Dr Clara Houben – van Karnebeek
Arent P.C. baron van Wassenaer
Odilia barones van Wassenaer
Julie S. Crommelin

Alle bestuursleden stammen af van Otto van Wassenaer van Catwijck en Jacqueline van Balveren, de overgrootouders van Jacoba van Wassenaer.