Op het platteland in een van de armste staten van India staat de Marni School, een lagere school voor zo’n 250 jongens en meisjes. De kinderen uit deze buurt, en vooral de meisjes, hebben een laag toekomstperspectief: als landarbeiders of in een andere laag geschoold baantje of een gearrangeerd, vaak gedwongen huwelijk.
De stichting Marni Foundation is sinds 2011 bezig een groeiend aantal kinderen een eigen toekomst te bieden. Met de bouw van een nieuw, veel groter schoolgebouw is de basis gelegd voor een gecertificeerde lagere schoolopleiding. Het curriculum is aangepakt en samen met vrijwilligers zijn de leraren een leertraject ingegaan. De school is uitgebreid van zo’n 150 naar 250 leerlingen en groeit nu jaarlijks door nieuwe instroom in de peuterklassen.

Op het platteland in één van de armste staten van India, Bihar, staat in Bodhgaya de Marni School, een school voor zo’n 500 jongens en meisjes in de leeftijd van 4-18 jaar. De Marni Bodhgaya Trust School is een Indiase NGO met FCRA Foreign Credit Registration Act (FCRA) status.  


Meisjes vormen zo’n 45% van alle leerlingen, wat ver boven het gemiddelde ligt van de staatsscholen in de staat Bihar. De speciale aandacht die de Marni School aan de meisjes geeft, zorgt ervoor dat er weinig meisjes uitvallen.

Behalve de aandacht voor de opleiding heeft de Marni Foundation twee andere doelstellingen:

  • het bevorderen van de hygiëne en gezondheid van de leerlingen en leraren
  • het bieden van een basis voor beroepsvaardigheden.

Een medische keuring door een Nederlandse arts-vrijwilliger bracht naar voren dat er een algemeen gebrek aan vitaminen en mineralen was. Daarop heeft de Marni Foundation besloten een dagelijkse, gevarieerde lunch te serveren. Het heeft een zichtbaar effect op de kinderen die zich daardoor beter kunnen concentreren en er simpelweg beter uitzien. De schoolprestaties zijn als gevolg sterk verbeterd.

Het bieden van beroepsvaardigheden beperkt zich op dit moment tot computerlessen en naaicursussen (overigens ook voor de vrouwen in de buurt). De ambitie is het aantal vaardigheidstrainingen uit te breiden met beroepen die in die omgeving een kans van slagen hebben.

Al deze ontwikkelingen zijn niet onopgemerkt gebleven. Onlangs viel de Marni School in de prijzen met een top-5 klassering van alle lagere scholen in de provincies Gaya en Patna. Het is een bevestiging dat de school ook met Indiase maatstaven op de goede weg is.

Het Jacoba van Wassenaer Fonds ondersteunt de stichting Marni Foundation actief. Haar donatie heeft het mogelijk gemaakt de school met extra klaslokalen en cursusruimte uit te breiden.  Het is de manier een blijvend effect te sorteren voor alle leerlingen op de Marni School. We hopen dat er velen gaan volgen!

Voor meer informatie zie www.marnifoundation.com.

Het beleid van de Stichting Marni Foundation is dat er onderwijs gegeven wordt aan 50% meisjes en 50% jongens, vanaf kleuterklas t/m eindexamenklas X. De kinderen komen uit de omgeving en behoren tot de laagste kaste in India. ?Uniek voor de staat Bihar is dat de ouders van alle meisjes studenten garanderen dat hun dochters niet zullen worden uitgehuwelijkt op de leeftijd waarop ze nog naar onze school gaan.
Meisjes vormen zo’n 45% van alle leerlingen, wat ver boven het gemiddelde ligt van de staatsscholen in de staat Bihar. De speciale aandacht die de Marni School aan de meisjes geeft, zorgt ervoor dat er weinig meisjes uitvallen. 

De stichting Marni Foundation is sinds 2011 bezig een groeiend aantal kinderen een eigen toekomst te bieden. Met de bouw van een nieuw, veel groter schoolgebouw is toen de basis gelegd voor een schoolopleiding die aan alle eisen voldoet die door de Central Bureau School Education (CBSE) worden gesteld. ?De eindexamenresultaten van de leerlingen behoren tot de beste van de staat Bihar. De leerlingen die eindexamen gedaan hebben zijn allemaal doorgestroomd naar college en sinds 2018 naar universitaire opleidingen.

Behalve de aandacht voor onderwijs heeft de Stichting Marni Foundation nog een doelstelling: het bevorderen van de hygiëne en gezondheid van de leerlingen en leraren.

Een medische keuring door een Nederlandse arts-vrijwilliger bracht naar voren dat er een algemeen gebrek aan vitaminen en mineralen was. Daarop heeft de Marni Foundation besloten een dagelijkse, gevarieerde lunch te serveren. Het heeft een zichtbaar effect op de kinderen die zich daardoor beter kunnen concentreren en er simpelweg beter uitzien. De schoolprestaties zijn als gevolg sterk verbeterd.

Het Jacoba van Wassenaer Fonds ondersteunt de stichting Marni Foundation actief. Haar donatie heeft het mede mogelijk gemaakt zonnepanelen aan te brengen en de school verder uit te breiden met een bibliotheek, schei- en natuurkunde lokalen, een computer lokaal en een buitenspeelplaats te realiseren. 

Het is de manier een blijvend effect te sorteren voor alle leerlingen op de Marni School. We hopen dat er nog velen volgen.

Voor meer informatie zie www.marnifoundation.com.

IMPRESSIES

Assembly van de leerlingen en de medische check-up door Nederlandse arts:

Lunch tussen de middag en het scheikunde lokaal:

Bibliotheek en Computerlokaal:

Een klaslokaal en de ingang van klas III: