^Terug naar begin

Jacoba van Wassenaer

modFamiliewapen Van Wassenaer. Het Jacoba van Wassenaer Fonds is genoemd naar de oprichtster, Jacoba Cornelia barones van Wassenaer.

Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds

Marni School India

Op het platteland in één van de armste staten van India, Bihar, staat in Bodhgaya de Marni School, een school voor zo’n 500 jongens en meisjes in de leeftijd van 4-18 jaar. De Marni Bodhgaya Trust School is een Indiase NGO met FCRA Foreign Credit Registration Act (FCRA) status.  

 

 

 

 


Het beleid van de Stichting Marni Foundation is dat er onderwijs gegeven wordt aan 50% meisjes en 50% jongens, vanaf kleuterklas t/m eindexamenklas X. De kinderen komen uit de omgeving en behoren tot de laagste kaste in India. 
Uniek voor de staat Bihar is dat de ouders van alle meisjes studenten garanderen dat hun dochters niet zullen worden uitgehuwelijkt op de leeftijd waarop ze nog naar onze school gaan.
Meisjes vormen zo’n 45% van alle leerlingen, wat ver boven het gemiddelde ligt van de staatsscholen in de staat Bihar. De speciale aandacht die de Marni School aan de meisjes geeft, zorgt ervoor dat er weinig meisjes uitvallen. 

De stichting Marni Foundation is sinds 2011 bezig een groeiend aantal kinderen een eigen toekomst te bieden. Met de bouw van een nieuw, veel groter schoolgebouw is toen de basis gelegd voor een schoolopleiding die aan alle eisen voldoet die door de Central Bureau School Education (CBSE) worden gesteld. 
De eindexamenresultaten van de leerlingen behoren tot de beste van de staat Bihar. De leerlingen die eindexamen gedaan hebben zijn allemaal doorgestroomd naar college en sinds 2018 naar universitaire opleidingen.

Behalve de aandacht voor onderwijs heeft de Stichting Marni Foundation nog een doelstelling: het bevorderen van de hygiëne en gezondheid van de leerlingen en leraren.

Een medische keuring door een Nederlandse arts-vrijwilliger bracht naar voren dat er een algemeen gebrek aan vitaminen en mineralen was. Daarop heeft de Marni Foundation besloten een dagelijkse, gevarieerde lunch te serveren. Het heeft een zichtbaar effect op de kinderen die zich daardoor beter kunnen concentreren en er simpelweg beter uitzien. De schoolprestaties zijn als gevolg sterk verbeterd.


 

Het Jacoba van Wassenaer Fonds ondersteunt de stichting Marni Foundation actief. Haar donatie heeft het mede mogelijk gemaakt zonnepanelen aan te brengen en de school verder uit te breiden met een bibliotheek, schei- en natuurkunde lokalen, een computer lokaal en een buitenspeelplaats te realiseren. 

Het is de manier een blijvend effect te sorteren voor alle leerlingen op de Marni School. 
We hopen dat er nog velen volgen.

 


Voor meer informatie zie www.marnifoundation.com.

 

IMPRESSIES

Assembly van de leerlingen en de medische check-up door Nederlandse arts:

 

Lunch tussen de middag en het scheikunde lokaal:

 

Bibliotheek en Computerlokaal:

 

Een klaslokaal en de ingang van klas III:

 

 

 

Copyright © 2013 Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds |  Alle rechten voorbehouden | login