^Terug naar begin

Jacoba van Wassenaer

modFamiliewapen Van Wassenaer. Het Jacoba van Wassenaer Fonds is genoemd naar de oprichtster, Jacoba Cornelia barones van Wassenaer.

Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds

Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds

Het Jacoba van Wassenaer Fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden en aan de familie van Wassenaer gerelateerde goede doelen. Het in een ANBI-stichting ondergebrachte fonds werd opgericht door de naamgeefster, Jacoba Cornelia barones van Wassenaer (1918–2004).

Naast een actueel overzicht van projecten die op dit moment ondersteund worden, vindt u op deze site nadere informatie over het bestuur, de doeleinden en het beleidsplan van de stichting.

Het Jacoba van Wassenaer Fonds is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status betekent onder meer dat giften aan het fonds geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Copyright © 2013 Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds |  Alle rechten voorbehouden | login