^Terug naar begin

Jacoba van Wassenaer

modFamiliewapen Van Wassenaer. Het Jacoba van Wassenaer Fonds is genoemd naar de oprichtster, Jacoba Cornelia barones van Wassenaer.

Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds

Beleidsplan

Het Jacoba van Wassenaer Fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden via Nederlandse steunstichtingen zonder overhead.

Daarnaast ondersteunt het fonds enkele aan de familie Van Wassenaer gerelateerde goede doelen, zoals de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Van Wassenaer Concours en de Familiestichting van Wassenaer.

Van de beschikbare gelden wordt circa tweederde deel besteed aan de eerstgenoemde projecten, en circa eenderde aan de andere stichtingen.

Het vermogen van het fonds wordt bij voorkeur belegd in onroerende zaken (welvaartsvast).

Van de opbrengsten wordt 90% aan de bovengenoemde stichtingen uitgekeerd, na aftrek van de kosten van het vermogensbeheer.

De bestuurders van het Fonds ontvangen geen vergoedingen.

Download hier het Beleidsplan 2017-2021 (PDF).

Copyright © 2013 Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds |  Alle rechten voorbehouden | login