Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds

Het Jacoba van Wassenaer Fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden en aan de familie van Wassenaer gerelateerde goede doelen.
Het fonds werd opgericht door de naamgeefster, Jacoba Cornelia barones van Wassenaer (1918–2004).
Naast een actueel overzicht van projecten die op dit moment ondersteund worden, vindt u op deze site nadere informatie over het bestuur, de doeleinden en het beleidsplan van de stichting.
Het Jacoba van Wassenaer Fonds is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status betekent onder meer dat giften aan het fonds geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

INHOUD

Aanvragen

Informatie m.b.t. projectaanvragen.

Stichting

Doelstelling, beleidsplan, financiële verantwoording, bestuur.

Projecten

Overzicht project in ontwikkelingslanden en overige projecten.

RECENTE PROJECTEN

Yayasan Elisama – Denpasar Bali Indonesië

Yayasan Sosial & Panti Asuhan Elisama is de volledige naam van de stichting die op Bali een tehu…

ZAP – Zambia Allocation Program

ZAP-FOUNDATION’s Zambia Allocation Program is in maart 2008 opgericht door Josien Dudok van Heel. ZA…